Kontrola brzine: Prati nas 28 kamera koje se razmještaju između 62 kućišta

3 godina ago - 24 srpnja 2019, Vecernji list
Kontrola brzine: Prati nas 28 kamera koje se razmještaju između 62 kućišta
U poodmakloj fazi nabave novih je 59 fiksnih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila te 122 kućišta, odnosno ormara u koje se postavljaju ti uređaji

Zadnja dva-tri mjeseca naveliko se piše o brojnim kamerama za nadzor brzine vozila koje su "posijane" po mnogim prometnicama diljem Hrvatske. Stoga smo potražili i službene odgovore o kojim je uređajima riječ te o kolikom je ustvari broju kamera riječ. Iako smo iz Službe za odnose s javnošću MUP-a dobili službeni odgovor da trenutačno u Hrvatskoj raspolažu s 28 fiksnih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila koji se razmještaju između 62 kućišta i da je u poodmakloj fazi nabava novih 59 fiksnih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila te 122 kućišta/ormara u koja se postavljaju ti uređaji, čini nam se da to baš i nije tako. Zašto? Zato što lokacije za koje u MUP-u navode da će biti iskorištene za postavljanje navedenih kamera odgovaraju lokacijama koje su već "okićene" novim napravama.

Uzmemo li za primjer PU Zadarsku ili pak PU Šibensko-kninsku, brojne su prometnice na kojima se već mogu susresti novi uređaji. Dakle, ili je sve već nabavljeno pa se postavlja ili se postavlja ono što još nije do kraja dogovoreno. No, to je ipak dio kojim bi se trebale baviti neke druge institucije. Neminovno je da nadzor brzine vozila poprima jednu sasvim novu dimenziju.

Već nekoliko godina fiksni uređaji koriste se na područjima PU Zagrebačke, PU Splitsko-dalmatinske, PU Primorsko-goranske, PU Osječko-baranjske, PU Karlovačke i PU Varaždinske, a nakon puštanja u pogon novog kontingenta uređaji će biti na području dodatnih 17 policijskih uprava pa će uređaje imati sve policijske uprave. Novi uređaji dolaze od dva različita proizvođača i to Gatso t-Serija RT4 i Simicon Cordon M-2. Prvi dolaze iz Švedske, a drugi iz Rusije. Riječ je o uređajima koji imaju mogućnog istovremenog mjerenja brzine 32 vozila koja se nalaze u istom kadru. Sustav radi kao Dopplerov radar, stoga uređaji mjere istovremeno dvije prometne trake u dolasku i dvije prometne trake u odlasku. Također imaju mogućnost automatskog očitavanja registarskih oznaka vozila.

Važno je napomenuti neke razlike u odnosu na uređaje koji su se do sada koristili. Novi su daleko slabije uočljivi, kako zbog činjenice da su fizički manji tako i zbog toga što se postavljaju puno više od tla. Govorimo li o ruskom modelu, kućište je dugo 45 centimetara, te je sprijeda, odnosno straga pravokutnog oblika dimenzija tek 17x18 centimetara. Pored toga, dok su se dosadašnja kućišta postavljala na oko tri metra visine od tla, ova se postavljaju na visini od barem 6-7 metara, a mogu i na visinu do 10 metara. Tako da ako ne znate da bi na nekoj dionici mogla biti kamera, nema šanse da je slučajno uočite. Ne zbog kamera, odnosno zbog kazne, već zbog svoje i tuđe sigurnosti, uvijek vozite mudro te pazite na sve sudionike u prometu.

Vrijednost novih uređaja je 23,738.432,50 kn

MUP nabavu novih uređaja za nadzor brzine kretanja vozila dijeli na one koje će se koristiti u priobalju te na one za kontinent. Za priobalje je predviđeno 25 kamera s kućištima, a jedan primjerak stoji 329.137,50 kuna. Tu je i dodatnih 50 kućišta, a svako stoji 31.887,50 kuna. Za ta kućišta potrebno je i 19 stupova, a svaki košta 9887,50 kuna. Ukupno, za priobalje je trošak 10,010.675 kuna.

Za kontinentalni dio predviđene su 34 kamere s kućištima, pojedinačne vrijednosti 334.687,50 kuna, zatim dodatna 72 kućišta, svaki po 30.060 kn te isto tako 19 stupova jedinične cijene 9687,50 kn. Tako se ukupno za kontinentalni dio namjerava potrošiti 13,727.757,50 kuna.

Uskoro i manje divljanja na autocestama

Osim činjenice da će ubrzo mnoge gradske, odnosno prigradske i magistralne ceste biti opremljene brojnim uređajima za nadzor kretnje brzine vozila, za sada autoceste ostaju "povlaštene". Kažemo "za sada" jer izgleda da će nakon završetka projekta pojačavanja broja uređaja na lokalnim cestama krenuti s rješavanjem brojnih prekoračenja brzina kretanja upravo na autocestama. I dok će prometna policija za to kao i u dosadašnjim slučajevima koristiti fiksne uređaje, koji će mjeriti brzinu u pojedinom trenutku, na autocestama će ići i korak naprijed pa će koristiti i uređaje koji će mjeriti prosječnu brzinu na pojedinim dionicama, što se već nekoliko godina radi i u Italiji i Austriji. Pored činjenice da će ubrzo mnoge gradske, odnosno prigradske i magistralne ceste biti opremljene brojnim uređajima za nadzor kretnje brzine vozila, za sada autoceste ostaju "povlaštene". Kažemo "za sada" jer izgleda da će nakon završetka projekta pojačavanja broja uređaja na lokalnim cestama krenuti s rješavanjem brojnih prekoračenja brzina kretanja upravo na autocestama. I dok će prometna policija za to kao i u dosadašnjim slučajevima koristiti fiksne uređaje, koji će mjeriti brzinu u pojedinom trenutku, na autocestama će ići i korak naprijed pa će koristiti i uređaje koji će mjeriti prosječnu brzinu na pojedinim dionicama, što se već nekoliko godina radi i u Italiji i Austriji.

Support Ukraine