Most na Savi za 28.000 vozila dnevno

4 godina,8 mjeseci ago - 29 svibnja 2018, Vecernji list
Most na Savi za 28.000 vozila dnevno
Zajednički ga grade Hrvatska i BiH, a nastavlja se na autocestu do Banje Luke.Most vrijedan 20 milijuna eura s hrvatske će strane biti dio buduće brze ceste prema Okučanima i dalje prema mađarskoj granici

Most na Savi kod Gradiške napokon bi se mogao početi graditi ove godine. Hrvatske ceste su u svom planu građenja za ovu godinu predvidjele 10 milijuna kuna za gradnju tog mosta koji bi trebao na još jednome mjestu spojiti hrvatsku i bosanskohercegovačku obalu Save. Pregovori dviju država o gradnji tog mosta traju više od desetljeća. Taj je most posebno važan za BiH jer se nastavlja na već sagrađenu autocestu od Gradiške do Banjaluke. Gradnju mosta će u podjednakom iznosu financirati Hrvatska i BiH, a procijenjena vrijednost radova je oko 20 milijuna eura. U Hrvatskim cestama kažu da se trenutačno radi preprojektiranje mosta, kako bi se racionalizirali troškovi gradnje.

Fondovi EU ili kredit Procijenjena vrijednost prvotnog projekta bila je oko 30 milijuna eura. Planirano je da Hrvatska svoj dio financijskih obveza za gradnju mosta osigura iz fondova EU. Taj je projekt unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. uvršten na sekundarni popis prioritetnih projekata za financiranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a u sklopu investicijskog prioriteta 7a – podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T). No ako nakon revizije tog operativnog programa most Gradiška ne dobije novac EU, Hrvatska će svoj dio troškova za njegovu gradnju pokriti kreditom Europske investicijske banke (EIB).

U HC-u kažu da bi u tom slučaju natječaj za gradnju mosta mogao biti raspisan u rujnu ove godine. Ukupna duljina mosta bit će 426 metara, a širina 22,6 metara i imat će četiri prometna traka od kojih će svaki biti širok 3,75 metara. Glavni rasponski sklop preko rijeke i inundacija (plavišta) je čelični sandučasti nosač s tri raspona od kojih je onaj središnji, preko plovnog korita rijeke Save, dug 170 metara, dok su dva bočna raspona, na inundacijama, duga po 128 metara. Minimalna širina plovnog gabarita ispod mosta je 91 metar. Stupovi središnjeg sklopa su puni, armiranobetonski, visine 13, odnosno 18 metara. Temeljenje će biti na pilotima. Most Gradiška spojit će autocestu s bh. strane s planiranom četverotračnom brzom cestom s hrvatske strane od granice s Mađarskom preko Virovitice i Okučana do granice s BiH.

Projekt dionice Okučani - granica BiH, dužine oko 9,5 kilometara, osim mosta obuhvaća i gradnju četverotračne ceste od postojećeg cestarinskog prolaza Okučani na autocesti A3 Bregana – Zagreb – Lipovac do mosta preko Save, gradnju novoga graničnog prijelaza te novog čvorišta Novi Varoš sa spojnom cestom.

U proračunu HC-a za ovu godinu za dionicu je predviđeno 2,14 milijuna kuna, i to za zemljište 700.000 kuna te za projektiranje 1,44 milijuna kuna. Procjenjuje se da će gradnja dionice Okučani - Stara Gradiška koštati oko 40 milijuna eura. U programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine za gradnju te dionice je u 2019. i 2020. predviđeno po 150 milijuna kuna.

Ugovor BiH i EIB-a

BiH je s EIB-om za svoj dio troškova za gradnju mosta Gradiška sklopila sporazum o kreditu vrijednom 6,8 milijuna eura.

Kad novi most bude sagrađen, a to bi moglo biti za tri godine, promet više neće ići kroz centar Gradiške. Procjenjuje se da će za 10-ak godina preko novog mosta prelaziti čak 28.000 vozila dnevno, a značajno će se skratiti i vrijeme čekanja na prelazak granice između BiH i Hrvatske.

Support Ukraine