Od 1. siječnja nova pravila za vozačke dozvole kod srčanih bolesnika i dijabetičara

5 godina,3 mjeseci ago - 4 studenoga 2017, Vecernji list
Od 1. siječnja nova pravila za vozačke dozvole kod srčanih bolesnika i dijabetičara
U izvješću radnih skupina predlaže se da se jasno naznače zdravstvena stanja u slučaju kojih bi se vožnja trebala dopustiti ili pak situacije u kojima se vozačke dozvole ne bi smjele izdati ili produljiti.

Odsiječnja 2018. godine, prema direktivi Europske unije, na snagu bi trebao stupiti izmijenjeni Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača, a promjene se odnose na kardiovaskularne bolesti i dijabetes.

Novi Pravilnik treba se uskladiti s novim odredbama europske Direktive o vozačkim dozvolama jer su, kako se navodi, napredovale znanstvene spoznaje o zdravstvenim stanjima koja utječu na sposobnost za vožnju. U izvješću radnih skupina predlaže se da se jasno naznače zdravstvena stanja u slučaju kojih bi se vožnja trebala dopustiti ili pak situacije u kojima se vozačke dozvole ne bi smjele izdati ili produljiti.

STANJA ZA KOJA SE MOGU IZDATI ILI PRODULJITI VOZAČKE DOZVOLE

U Direktivi se točno navode kardiovaskularna stanja u slučaju kojih se vozačke mogu izdati ili produljiti i to samo ako je stanje već djelotvorno liječeno te podložno stručnom medicinskom odobrenju i, prema potrebi, zdravstvenom nadzoru:vožnju

 • a) bradiaritmija (bolest sinusnog čvora i poremećaji provodnog sustava srca) i tahiaritmija (supraventrikulske i ventrikulske aritmije) s anamnezom sinkope ili sinkopalnih epizoda zbog slučajeva aritmije (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (b) bradiaritmija: bolest sinusnog čvora i poremećaji provodnog sustava srca s atrioventrikulskim (AV) blokom drugog stupnja tipa Mobitz II, atrioventrikulskim blokom trećeg stupnja ili izmjeničnim blokom lijeve i desne grane (odnosi se na skupinu 2.);
 • (c) tahiaritmija (supraventrikulske i ventrikulske aritmije) sa — strukturnom bolesti srca i trajnom ventrikulskom tahikardijom (VT) (odnosi se na skupine 1. i 2.),— polimorfnom prolaznom ventrikulskom tahikardijom, trajnom ventrikulskom tahikardijom ili s indikacijom za defibrilator (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (d) simptomatska angina pektoris (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (e) ugradnja ili zamjena trajnog srčanog elektrostimulatora (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (f) ugradnja ili zamjena defibrilatora ili primjeren ili neprimjeren defibrilatorski šok (odnosi se isključivo na skupinu 1.);
 • (g) sinkopa (prolazan gubitak svijesti i uspravnog stava, karakteriziran iznenadnim nastupom, kratkim trajanjem i spontanim vraćanjem svijesti, zbog slabe opće cerebralne prokrvljenosti, pretpostavljeno refleksno izazvan, nepoznatog uzroka, bez dokaza za uzročnu bolest srca) (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (h) akutni koronarni sindrom (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (i) stabilna angina pektoris ako se simptomi ne pojavljuju tijekom manjih fizičkih napora (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (j) perkutana koronarna intervencija (PCI) (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (k) kirurška ugradnja aortokoronarne premosnice (CABG) (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (l) srčani udar/prolazni ishemijski napad (TIA) (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (m) izražena stenoza karotidne arterije (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (n) najveći promjer aorte veći od 5,5 cm (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (o) zatajenje srca: — New York Heart Association (NYHA) I., II. i III. (odnosi se isključivo na skupinu 1.), — NYHA I. i II. ako je frakcija izbacivanja lijeve klijetke najmanje 35 % (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (p) transplantacija srca (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (q) ugradnja uređaja za mehaničku potporu srcu (odnosi se isključivo na skupinu 1.);
 • (r) kirurški zahvat na srčanom zalisku (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (s) maligna hipertenzija (povišeni sistolički krvni tlak ≥ 180 mmHg ili dijastolički krvni tlak ≥ 110 mmHg povezani s predviđenim ili progresivnim oštećenjima organa) (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (t) povišeni krvni tlak trećeg stupnja (dijastolički krvni tlak ≥ 110 mmHg i/ili sistolički krvni tlak ≥ 180 mmHg) (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (u) prirođena bolest srca (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (v) hipertrofička kardiomiopatija ako nema sinkope (odnosi se isključivo na skupinu 1.);
 • (w) sindrom dugoga QT intervala sa sinkopom, torsade des pointes ili QTc interval > 500 ms (odnosi se isključivo na skupinu 1.)

STANJA ZA KOJA SE NE MOGU IZDATI ILI PRODULJITI VOZAČKE DOZVOLE

U slučaju sljedećih kardiovaskularnih stanja vozačke se dozvole ne izdaju niti produljuju kandidatima ili vozačima iz navedenih skupina:

 • (a) ugradnja defibrilatora (odnosi se na skupinu 2.);
 • (b) periferna vaskularna bolest – aneurizma prsne i trbušne aorte ako je najveći promjer aorte takav da se predviđa znatan rizik od nagle rupture i iznenadnog događaja koji osobu onesposobi za vožnju (odnosi se na skupine 1. i 2.);
 • (c) zatajenje srca: — NYHA IV. (odnosi se isključivo na skupinu 1.), — NYHA III. i IV. (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (d) ugradnja uređaja za mehaničku potporu srcu (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (e) bolest srčanog zaliska s aortnom insuficijencijom, aortna stenoza, mitralna insuficijencija ili mitralna stenoza ako je procijenjeni stupanj funkcionalne sposobnosti NYHA IV. ili u slučaju epizoda sinkope (odnosi se isključivo na skupinu 1.);
 • (f) bolest srčanog zaliska pri NYHA III. ili IV. ili s frakcijom izbacivanja (EF) manjom od 35 %, mitralnom stenozom i teškom plućnom hipertenzijom ili s teškom ehokardiografskom aortnom stenozom ili aortnom stenozom koja uzrokuje sinkopu; osim u slučaju potpune asimptomatske teške aortne stenoze ako su ispunjeni zahtjevi ispitivanja sposobnosti za fizički napor (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (g) strukturne i električne kardiomiopatije – hipertrofička kardiomiopatija s anamnezom sinkope ili ako su prisutna najmanje dva sljedeća zdravstvena stanja: debljina stijenke lijeve klijetke (LV) > 3 cm, prolazna ventrikulska tahikardija, obiteljska anamneza iznenadne smrti (srodstvo u prvom koljenu), izostanak porasta krvnog tlaka pri fizičkom naporu (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (h) sindrom dugoga QT intervala sa sinkopom, torsade des pointes i QTc interval > 500 ms (odnosi se isključivo na skupinu 2.);
 • (i) Brugada sindrom sa sinkopom ili prekinuta iznenadna srčana smrt (odnosi se na skupine 1. i 2.). 

DIJABETES

Kandidat ili vozač s dijabetesom koji uzima terapiju lijekovima koja može prouzročiti hipoglikemiju mora dokazati da razumije rizik hipoglikemije i da može primjereno kontrolirati svoje stanje. Vozačke se dozvole ne izdaju ili ne produljuju kandidatima ili vozačima koji ne pokazuju primjerenu osvije­štenost o hipoglikemiji. Vozačke se dozvole ne izdaju niti produljuju kandidatima ili vozačima koji imaju ponavljajuću tešku hipoglikemiju, osim ako je to potkrijepljeno stručnim medicinskim mišljenjem i pod redovitim je zdravstvenim nadzorom. U slučajevima s ponavljajućom teškom hipoglikemijom u budnom stanju dozvola se ne izdaje ili ne produljuje prije isteka tri mjeseca od posljednje hipoglikemijske epizode.

Vozačke dozvole mogu se izdati ili produljiti u iznimnim slučajevima uz uvjet da je to propisno opravdano stručnim medicinskim mišljenjem i podložno redovitom zdravstvenom nadzoru, čime se osigurava da je osoba i dalje sposobna za sigurnu vožnju unatoč učincima zdravstvenog stanja, navodi se u Direktivi.

Support Ukraine