Prijedlog novog Pravilnika: Doktori medicine dužni su bolest i invalidnost vozača prijaviti policiji!

2 godina,12 mjeseci ago - 5 prosinca 2019, revijahak
Illustration
Illustration
U novom prijedlogu Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače jasnije je definirana uloga liječnika

Tragični događaji znaju ostaviti duboki trag ne samo u svijesti javnosti već i potaknuti neke promjene i dopune u pravnoj regulativi. Tako je jedan tragični događaj postao razlog kojem valja „zahvaliti" što je gotovo svaki punoljetni iole informirani građanin ove zemlje postao upoznat sa stanovitim medicinskim pojmom koji mu je do tada ulazi u sferu „španskog sela" ili možda termina s područja muzičke edukacije. Samo su medicinski radnici do prije koju godinu znali za sinkopu. Zahvaljujući medijima, rijetko tko danas u čudu podigne obrve kada čuje tu riječ. Navedeni termin ušao je 2017. godine i u Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Sinkopa se od 2017. godine u predmetnom Pravilniku spominje ni manje ni više nego jedanaest puta. Nema dvojbi, čak i onima koji teško pamte a lako zaboravljaju, nakon jedanaestog puta u memoriju će se duboko urezati navedeni pojam.

Predmetni Pravilnik o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače, zaintrigirao je javnost još u nekim slučajevima. Onima koji su bili izravno povezani s aktivnošću ili propustom liječnika da obavijeste policiju o promjeni zdravstvenog stanja vozača, ukoliko ona predstavlja zapreku za sigurno upravljanje vozilom.

Ponovno se radi na izmjenama i dopunama tog Pravilnika. Upućen je u javno savjetovanje 29. 11. 2019. Nacrt Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenim pregledima vozača i kandidata za vozače. Upravo se mijenja ta odredba Pravilnika koja je, nema dvojbi, svojedobno izazvala pravu buru u javnosti. Odredba koja je propisivala dužnost doktora da obavijesti policijsku upravu ili postaju o prebivalište o promjeni zdravstvenog stanja vozača koje je zapreka za sigurno upravljanje vozilom! Dizala se tu velika prašina oko razapetosti liječnika između dužnosti da štiti podatke o zdravstvenom stanju svog pacijenta i novčane kazne propisane za nepostupanje po Pravilnikom ustanovljenoj dužnosti obavještavanja policije.

Izmjenama i dopunama Pravilnika sada se posebno akcentira ta obveza i detaljnije propisuje modalitet njezinog izvršavanja. Predlaže se formulacija po kojoj je „doktor medicine koji sukladno odredbama zakona kojima je regulirana sigurnost prometa na cestama utvrdi na liječničkom pregledu ili u tijeku liječenja da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, obvezan je odmah po saznanju o tim promjenama obavijestiti policijsku upravu ili postaju u kojoj vozač ima prijavljeno prebivalište putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske"

Iznimno, ako spomenuti doktor medicine nema mogućnost dostave obavijesti putem CEZIH-a, obvezan je odmah po saznanju da vozač boluje od bolesti ili ima invalidnost radi koje više nije sposoban sigurno upravljati vozilom, izvijestiti nadležno tijelo na obrascu Izvješća o promjeni zdravstvenog stanja ili tijeku liječenja vozača koji čini sastavni dio Pravilnika.

Obveza doktora medicine postoji i postojat će, na njima je samo da je izvršavaju.

Support Ukraine