Posljedice prometne nesreće: Što učiniti kad osiguravajuće društvo ne želi platiti zamjenu dijela vozila nego samo popravak?!

1 godina,10 mjeseci ago - 14 siječnja 2021, revijahak
Posljedice prometne nesreće: Što učiniti kad osiguravajuće društvo ne želi platiti zamjenu dijela vozila nego samo popravak?!
Ako vi tražite novčani iznos za zamjenu, a oni vam daju za popravak i stvar dotjerate do suda, ključnu će ulogu u tome imati sudski vještak

Zašto čovjek ima kasko? Zato da sebi život učini jednostavnijim. Izbjegni brige i probleme gdje god možeš, ako možeš!

To je doista najčešći motiv uzimanja police kasko osiguranja. Kreće se od pretpostavke, ako ne postoje razlozi koji isključuju osigurateljno pokriće, kad stvari krenu kako ne treba, kad se vozilo razbije, ošteti, ukrade da se mi ne bi tu natezali tko je kriv i u kojoj mjeri i kako bi si u konačnici olakšali financijski opstanak, najbolje imati kasko osiguranje.

Odlično! Međutim i tu se stvari mogu odigrati na neželjen način. Stvar je u opsegu želja s jedne strane i mogućnosti njihovog ostvarenja s druge. Ukoliko tu postoji prevelik jaz, problemi su na vidiku!

Kada vam se dogodi oštećenje vozila, primjerice udari vas netko ili se očešete o kakvu ogradu ili stup koji se našao baš tamo gdje nije trebao, postavlja se ključno pitanje popraviti ili zamijeniti udareni, očešani dio! Popraviti ili zamijeniti?

U ljudskoj je naravi da odmah viče zamjena! Pusti ti popravak, tu stvar nikad neće biti kao što je bila. Vidjet će se da je peglano ili ravnano ili čak možda krpano i zalijepljeno! Kada se bude prodavalo iskusno kupčevo oko odmah će se fokusirati na to.

Eksperti s meritornog područja se kunu kako je ovo vrijeme modernih tehnologija koje u kombinaciji s vještim rukama majstora rezultiraju savršenim popravkom koji je u toj mjeri dobar da se nakon popravka i lakiranja ništa neće ni primijetiti! Bolje i ljepše nego kad je novo bilo, gotovo!

Svaka čast ali teško je čovjeka uvjeriti da je popravljeni branik bolji, ljepši, sigurniji od novog, a tek ulubljena vrata! Pogotovo ako se ima kasko! Imam kasko hoću sve novo! Često izgovarana rečenica. Uostalom, zašto plaćam kasko?

Međutim, što kad osiguravajuća kuća kojoj tako predano i dosljedno plaćate, jednostavno neće platiti zamjenu već popravak! Ma je li to uopće moguće? Naravno da jest! Zato nemojte se zaletavati s traženjem zamjene, a ne popravka! Provjerite vi lijepo prvo hoće li vam i što točno pokriti iz kasko police. Prvo skočite a onda recite hop! Ima i ona narodna po kojoj vi pravite ražanj, a zec još u šumi.

Naime, ukoliko vi tražite novčani iznos za zamjenu, a oni vam daju  za popravak i stvar dotjerate do suda, ključnu će ulogu u tome imati, kao i uvijek kad su stručne stvari u pitanju, sudski vještak!

Konkretno u sudskom predmetu u kojem je odlukom od 16. listopada 2020. odlučivao Županijski sud u Zagrebu u predmetu Pn-1473/2018-19 sudski vještak je iznio stav prema kojem: „smatra kako stražnju desnu bočnu stranicu nije bilo potrebno popravljati izmjenom kompletnog dijela, budući da se radi o manjoj uzdužnoj deformaciji koja se relativno jednostavno može popraviti, a stanje vozila bi nakon takvog popravka bilo vraćeno u prvobitno stanje na zadovoljavajućoj razini s obzirom na kriterije sigurnosti, estetike i eksploatacijskog vijeka vozila. Pojašnjava kako je popravak stranice bitno ekonomičniji način saniranja nastale štete od zamjene dijela, jer bi u slučaju zamjene bilo potrebno odvojiti stranicu od karoserije i spojiti novi dio na karoseriju, što je zahtjevan postupak koji nosi određene rizike i zbog toga nije poželjan“.

Sud je takvo stajalište uvažio! Nije pri tom uopće bio sporan nastanak štetnog događaja kao ni činjenica da je vozilo tužitelja bilo osigurano kod tuženika policom kasko osiguranja! Bila je sporna visina postavljenog tužbenog zahtjeva, a taj novčani iznos ovisio je o odgovoru na pitanje zamjena ili popravak.

Sudski vještak pojasnio je da se oštećenja dijelova saniraju popravkom onda kad je popravak moguće relativno jednostavno i jeftino izvesti, a u konkretnoj šteti se upravo radi o takvom slučaju. Naveo je da je zamjena kompletne desne bočne stranice izuzetno skupa i pitanje je da li bi se time eksploatacijski vijek vozila produljio u odnosu na popravak. Naveo je da se prema pravilima struke vrijednost vozila umanjuje zbog oštećenja kada je riječ o vozilima koja su mlađa od četiri godine zato jer na starijim vozilima oštećenje koje je kvalitetno sanirano ne bi trebalo utjecati na duljinu eksploatacije vozila koja se uvažava u duljini od samo deset godina.

Support Ukraine