Usvojen novi pravilnik o odštetnim zahtjevima u slučaju nesreća u prometu: Znate li što nam donosi?

2 weeks,6 days ago - 4 srpnja 2024, tportal
Usvojen novi pravilnik o odštetnim zahtjevima u slučaju nesreća u prometu: Znate li što nam donosi?
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je 1. srpnja ove godine usvojila novi Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu. Je li on pozitivan ili ne, prosudite sami

Pravna država bi u pravilu morala biti jednaka za sve njezine stanovnike, no u praksi to baš i nije uvijek tako. Oni skeptičniji bi čak rekli u vrlo rijetkim slučajevima ili gotovo nikada. Ipak, vijest koja je s prvim danom srpnja ove godine zauzela naslovnice medija mnoge je zaintrigirala, i to vjerojatno na vrlo pozitivan način. Riječ je naravno o području automobilskog osiguranja, koje se tiče mnogih sudionika u prometu na ovaj ili onaj način. O čemu se zapravo radi?

Naime, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je 1. srpnja ove godine usvojila novi Pravilnik o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba u prometu. Hoće li taj pravilnik biti pravičniji prema oštećenima ili ne moći ćemo vidjeti već osmoga dana nakon što isti bude objavljen u službenog glasilu Republike Hrvatske – 'Narodnim novinama'.

Dakle, ovaj pravilnik na temelju obveze proizašle iz Zakona o obveznim osiguranjima u prometu donosi jasne smjernice za društva za osiguranje, s ciljem učinkovitog postupanja prema građanima prilikom isplate šteta po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti.

Ključne odredbe Pravilnika, prema objavi na stranicama Hanfe tako određuju sljedeće:
Transparentnost i informiranje
Osiguratelji su obvezni jasno i razumljivo informirati oštećene osobe o postupku rješavanja odštetnih zahtjeva, uključujući što učiniti u slučaju prometne nesreće, kako postaviti odštetni zahtjev te koje dokumente i podatke trebaju priložiti. Uredno ispunjena Europska izvješća o nesreći, ako su dostupna, mogu se koristiti kao odštetni zahtjev, odnosno kao izjava o okolnostima nastanka štetnog događaja u skladu s člankom 38. Zakona.

Pravovremena komunikacija
Osiguratelji moraju bez odgode pisanim putem obavijestiti oštećenu osobu o zaprimljenom zahtjevu, njegovom statusu te pravima oštećenih osoba tijekom postupka.

Pošteno postupanje

Osiguratelji su dužni poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurali pravedno i stručno postupanje prema oštećenim osobama, uključujući poštivanje rokova i obrazlaganje odluka o odštetnim zahtjevima.

Ograničenja u traženju podataka
Osiguratelji se moraju ograničiti na traženje samo nužnih podataka od oštećene osobe, kao što su identifikacijski podaci, kontakt podaci i podaci o načinu isplate naknade štete.

Samostalno pribavljanje podataka
Osiguratelji su dužni sami pribaviti podatke i/ili dokumentaciju potrebnu za rješavanje odštetnog zahtjeva koji su im dostupni, uključujući i dokumentaciju od nadležnih tijela koja raspolažu podacima u vezi s prometnom nesrećom.

Uvažavanje mišljenja neovisnih stručnjaka
Osiguratelji su obvezni uzeti u obzir nalaz i mišljenje neovisnog vještaka te ponudu ili račun za popravak štete ovlaštenog pružatelja usluga kojeg je oštećena osoba osobno izabrala. Svako neprihvaćanje takvog nalaza ili računa mora biti obrazloženo.

Neuvjetovanje nagodbi
Osiguratelji ne smiju uvjetovati rješavanje odštetnog zahtjeva ili isplatu naknade štete sklapanjem nagodbe ili popravkom vozila kod određene servisne radionice, ni upućivati na to kao najbolji ili jedini način rješavanja odštetnog zahtjeva.

Obrazložena ponuda odštete koju izrađuje društvo za osiguranje između ostalog treba sadržavati:

  • specifikaciju utvrđene visine štete, uključujući detalje o dijelovima za zamjenu i popravak, kataloške brojeve te broj radnih sati prema standardima
  • popravka proizvođača, zajedno s obrazloženjem primijenjenih specifičnih faktora poput amortizacije ili suodgovornosti
  • detaljno očitovanje na sporne točke dostavljenog nalaza i mišljenja neovisnog vještaka i sporne stavke računa odnosno ponude za popravak štete
  • uputu o pravu na podnošenje prigovora i načinu podnošenja prigovora na odluku osiguratelja te u roku od 15 dana za odgovor na prigovor.

Pravilnik također propisuje sljedeće rokove:
Rok za zaprimanje odštetnog zahtjeva
Osiguratelj je dužan evidentirati svaki zaprimljeni odštetni zahtjev najkasnije u roku od 3 radna dana od dana njegova zaprimanja

Rok za isplatu šteta
Osiguratelj je dužan isplatiti naknadu štete ili nesporni iznos naknade štete unutar 15 dana od slanja utemeljenog odgovora, ali najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja odštetnog zahtjeva.

Svaki osiguratelj je prema ovom Pravilniku dužan objaviti dokument s ključnim informacijama za oštećenu osobu na vidljivom mjestu na svojoj internetskoj stranici te s njime upoznati oštećenu osobu, a na njezin zahtjev navedeni dokument i uručiti prilikom podnošenja odštetnog zahtjeva.

Hanfa će aktivno nadzirati provedbu Pravilnika kako bi osigurala poštivanje propisanih pravila. Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Narodnim novinama', a društva za osiguranje trebaju uskladiti svoje interne akte i evidencije najkasnije do 1. lipnja 2025. godine.

Support Ukraine